Kvalita a Specializace

Váš partner a právní poradce
v mezinárodním obchodu

Advokátní Kancelář Dr. Yvetta Skrdlik
Realizace Vašich obchodních projektů je naším cílem!

Kompetence a Kvalita

    Rychlé řešení při pečlivé analýze Vašich dotazů a problémů
    Kompetentní odborné poradenství na nejvyšší úrovni
    Kvalita servisu, využití out-of-the-box řešení k realizaci vašich cílů a představ

Naše specialita

    Mezinárodní právo obchodní
    Právo společností
    Mergers and Acquisitions
    Národní a mezinárodní smluvní a závazkové právo
    Národní a mezinárodní právo soukromé
    Autorské právo
    Ochrana značek a titulů
    Právo hospodářské soutěže
    Právo k nemovitostem

    MEDIACE

    NĚMECKÉ PRÁVO

Jako německý právník Vás mohu zastupovat před německým soudem

Dále nabízime mediaci v českém, německém i anglickém jazyce

Úspěšná realizace Vašich obchodních projektů je naším cílem!